De ministeries van VWS en I&W hebben op 16 maart 2020 besloten voor de gezondheidszorg een vrijstelling af te geven voor professioneel gebruik van bepaalde middelen die geen virusclaim hebben, zodat deze voorlopig ook gebruikt kunnen worden tegen het coronavirus. Het gaat om toegelaten middelen die minimaal 70% alcoholen (ethanol, 1-propanol, 2-propanol), 0,1% natriumhypochloriet (als actief chloor) of 0,5% waterstofperoxide bevatten.

Lees meer op ctgb site